Analityka


Najczęstsze błędy w tagowaniu UTM. Jaki ma to wpływ na analitykę?

Najczęstsze błędy w tagowaniu UTM to zagadnienie często bagatelizowane ze względu na brak wiedzy jakie konsekwencje niesie

Najczęstsze błędy w tagowaniu UTM. Jaki ma to wpływ na analitykę?

Najczęstsze błędy w tagowaniu UTM to zagadnienie często bagatelizowane ze względu na brak wiedzy jakie konsekwencje niesie za sobą błędne oznaczanie prowadzonych działań. Braki w danych lub niepełne informacje prowadzą do błędnych decyzji biznesowych. Warto zadbać, żeby każda osoba mająca wpływ na działania digital w organizacji rozumiała, że poprzez błędne oznaczanie działań będzie dostarczać niepoprawne raporty co może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania nakładów na działania marketingowe.

Co to jest UTM?

UTM to skrót od Urchin Tracking Module, jest to pozostałość po firmie Urchin Software, którą Google kupiło w 2005 roku i na bazie, której powstał Google Analytics. Są to parametry dodawane do adresów URL mające za zadanie opisywać ruch przychodzący. Parametry te są następnie odczytywanie przez Google Analytics do agregacji danych i wizualizacji ich w raportach. Co podkreśla ważność odpowiedniego oznaczania parametrami poszczególnych działań, bo ma to bezpośredni wpływ na jakość raportów, które otrzymamy.

Błąd nr 1: Brak konsekwencji i spójności

Im więcej osób prowadzących działania digital w organizacji tym bardziej jest niezbędna standaryzacja tagowania kampanii. Często zdarza się, że te same działania są różnie nazywane przez poszczególne osoby co powoduje niespójności w raportach. Mogą to być literówki, niewielkie różnice w pisowni, ale każdy taki przypadek mimo, że nie wpływa na odbiór strony czy doświadczenia klienta, powoduje problemy w analizach i optymalizacji. Co więcej nie można zmienić parametrów po fakcie, więc cała historia raportów może być błędna. Dlatego warto zadbać o standaryzację od samego początku.

Błąd nr 2: Mieszanie wielkich i małych liter

W parametrach UTM rozróżniana jest wielkość liter, więc jeśli zastosujemy nazwy "facebook" i "Facebook" dane przyporządkują się do różnych wierszy.

Błąd nr 3: Nieprawidłowe użycie symboli „&”, „?” w tagach UTM

Dodanie pierwszego parametru zawsze poprzedzamy znakiem "?", wszystkie kolejne parametry poprzedzamy znakiem "&"

Błąd nr 4: Tagowanie parametrami UTM linków wewnętrznych

Używanie parametrów UTM do oznaczania przejść ze sliderów czy bannerów na stronie nadpisuje sesję i parametry. Co prowadzi do zaburzenia oceny źródeł wejścia, ponieważ Google Analytics w atrybucji last click przyporządkuje konwersję do slidera czy bannera. Jeśli zależy Ci na kompleksowej ocenie efektywności własnego contentu i mediów to w platformie PragmaticBOX realizujemy kompleksowe analizy.

Błąd nr 5: Brak wymaganego parametru utm_source

Jest to parametr wymagany technologicznie, żeby tracking działał poprawnie. Jeśli użyjesz tylko parametrów utm_medium lub utm_campaign parametry nie zostaną zarejestrowane poprawnie. Warto też pamiętać, że nie należy używać dużych liter przy opisywaniu parametru np. Utm_source.

Narzędzie do weryfikacji poprawności tagowania

W platformie PragmaticBOX udostępniamy dashboard do monitorowania poprawności tagowania co przekłada się na jakość raportów. Monitorujemy nie tylko parametry UTM, ale dowolne parametry specyficzne dla poszczególnych systemów analitycznych i reklamowych. Pomaga to też w weryfikacji realnych źródeł danych przy problemie gubienia parametrów w przypadku występowania wielu przekierowań. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej porozmawiaj z naszymi ekspertami.